Graf návštevnosti vrcholové skupiny Středobrněnské vrchy

po dnech po týdnech podrobně
2007: celkem 21 zápisů
1
2
1
4.3.
1
18.3.
1
1.4.
1
1
15.4.
1
29.4.
13.5.
1
1
27.5.
10.6.
1
24.6.
8.7.
22.7.
5.8.
19.8.
1
2.9.
2
16.9.
1
1
30.9.
2
14.10.
1
2
28.10.
1
11.11.
25.11.
9.12.
2008: celkem 25 zápisů
1
2
3
4
3
20.1.
1
2
3.2.
1
1
17.2.
3.3.
16.3.
1
2
30.3.
13.4.
1
27.4.
1
11.5.
25.5.
1
8.6.
22.6.
1
6.7.
20.7.
3.8.
1
17.8.
1
2
31.8.
14.9.
28.9.
12.10.
26.10.
9.11.
1
1
23.11.
1
2
7.12.
21.12.
2009: celkem 15 zápisů
1
2
3
1
11.1.
1
25.1.
8.2.
2
1
22.2.
8.3.
1
22.3.
1
5.4.
19.4.
3.5.
17.5.
31.5.
1
14.6.
1
28.6.
12.7.
26.7.
1
9.8.
23.8.
6.9.
1
20.9.
4.10.
1
18.10.
1.11.
15.11.
1
1
29.11.
13.12.
27.12.
2010: celkem 16 zápisů
1
2
3
4
2
17.1.
2
1
31.1.
1
14.2.
28.2.
14.3.
28.3.
2
2
11.4.
25.4.
9.5.
23.5.
6.6.
20.6.
4.7.
18.7.
32.7.
15.8.
2
29.8.
2
12.9.
26.9.
10.10.
24.10.
1
7.11.
21.11.
5.12.
19.12.
2011: celkem 20 zápisů
1
2
3
2
13.2.
27.2.
13.3.
1
1
27.3.
1
10.4.
1
24.4.
8.5.
2
22.5.
5.6.
19.6.
3.7.
2
17.7.
31.7.
2
14.8.
3
28.8.
1
11.9.
1
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.
1
18.12.
1
2012: celkem 10 zápisů
1
2
3
4
1
22.1.
4
5.2.
1
19.2.
5.3.
19.3.
33.3.
47.3.
61.3.
75.3.
89.3.
103.3.
117.3.
131.3.
22.7.
1
1
5.8.
19.8.
2013: celkem 8 zápisů
1
2
3
1
20.1.
3.2.
17.2.
3.3.
17.3.
31.3.
45.3.
59.3.
73.3.
3
26.5.
9.6.
23.6.
7.7.
21.7.
4.8.
1
18.8.
1.9.
15.9.
29.9.
1
13.10.
1
27.10.
2014: celkem 10 zápisů
1
2
3
4
1
12.1.
3
26.1.
9.2.
23.2.
9.3.
1
23.3.
6.4.
1
20.4.
4.5.
1
18.5.
1.6.
15.6.
29.6.
13.7.
27.7.
1
10.8.
24.8.
1
7.9.
21.9.
5.10.
19.10.
2.11.
16.11.
30.11.
14.12.
1
2015: celkem 6 zápisů
1
2
1
18.1.
0.2.
1
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
0.2.
1
5.7.
19.7.
2.8.
16.8.
30.8.
1
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.
8.11.
22.11.
6.12.
20.12.
1
2016: celkem 8 zápisů
1
2
2
10.1.
24.1.
7.2.
21.2.
7.3.
21.3.
3.4.
2
17.4.
1.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.
1
24.7.
7.8.
1
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.
1
2017: celkem 8 zápisů
1
2
2
15.1.
29.1.
12.2.
26.2.
12.3.
1
26.3.
9.4.
23.4.
7.5.
1
21.5.
4.6.
18.6.
2.7.
16.7.
30.7.
13.8.
27.8.
41.8.
55.8.
1
8.10.
22.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.
1
31.12.
2
2018: celkem 2 zápisů
1
2
1