Graf návštevnosti vrcholové skupiny Hády

po dnech po týdnech podrobně
2007: celkem 54 zápisů
3
6
9
12
3
18.3.
3
1.4.
1
1
15.4.
8
1
29.4.
2
3
13.5.
2
27.5.
1
10.6.
3
1
24.6.
12
8.7.
1
22.7.
1
5.8.
1
19.8.
2.9.
16.9.
2
30.9.
1
14.10.
1
28.10.
11.11.
2
25.11.
9.12.
1
2008: celkem 38 zápisů
2
4
6
1
13.1.
2
27.1.
1
2
10.2.
24.2.
2
9.3.
1
2
23.3.
6.4.
2
20.4.
4.5.
1
1
18.5.
1
1.6.
1
15.6.
29.6.
6
13.7.
1
27.7.
10.8.
1
24.8.
1
7.9.
1
3
21.9.
5.10.
19.10.
2
2.11.
1
16.11.
4
30.11.
2009: celkem 20 zápisů
1
2
3
1
11.1.
25.1.
1
8.2.
1
1
22.2.
2
1
8.3.
22.3.
2
5.4.
19.4.
1
3.5.
1
17.5.
1
31.5.
14.6.
2
28.6.
1
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
6.9.
20.9.
1
4.10.
18.10.
1
1.11.
15.11.
1
2010: celkem 22 zápisů
1
2
3
1
17.1.
31.1.
14.2.
28.2.
1
14.3.
28.3.
3
11.4.
1
2
25.4.
1
9.5.
2
1
23.5.
6.6.
1
20.6.
1
2
4.7.
2
18.7.
1
1.8.
15.8.
1
2011: celkem 19 zápisů
1
2
2
16.1.
1
30.1.
13.2.
27.2.
13.3.
1
1
27.3.
10.4.
24.4.
2
8.5.
1
22.5.
5.6.
19.6.
2
3.7.
17.7.
2
31.7.
1
14.8.
28.8.
1
11.9.
1
1
25.9.
9.10.
23.10.
1
6.11.
20.11.
4.12.
2
2012: celkem 32 zápisů
5
10
15
20
1
22.1.
5.2.
19.2.
5.3.
18.3.
1
1.4.
1
15.4.
1
29.4.
13.5.
27.5.
20
10.6.
24.6.
8.7.
22.7.
1
2
5.8.
19.8.
2.9.
16.9.
30.9.
14.10.
28.10.
11.11.
5
2013: celkem 26 zápisů
3
6
9
12
2
13.1.
27.1.
10.2.
24.2.
10.3.
24.3.
38.3.
2
21.4.
1
5.5.
1
19.5.
1
2.6.
12
1
16.6.
30.6.
14.7.
28.7.
11.8.
2
25.8.
8.9.
22.9.
6.10.
1
20.10.
3.11.
1
17.11.
2014: celkem 50 zápisů
8
16
24
1
12.1.
26.1.
2
9.2.
23.2.
9.3.
1
1
23.3.
1
6.4.
1
20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
31
15.6.
29.6.
13.7.
27.7.
1
10.8.
24.8.
7.9.
21.9.
5.10.
19.10.
1
3
2.11.
5
16.11.
2
2015: celkem 56 zápisů
11
22
33
44
2
11.1.
25.1.
8.2.
1
22.2.
8.3.
1
1
22.3.
5.4.
1
19.4.
3.5.
17.5.
31.5.
45
14.6.
28.6.
1
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
37.8.
51.8.
1
4.10.
18.10.
1.11.
1
15.11.
29.11.
1
2016: celkem 12 zápisů
1
2
3
1
10.1.
1
24.1.
7.2.
21.2.
1
6.3.
1
20.3.
3.4.
17.4.
1.5.
15.5.
29.5.
1
12.6.
1
26.6.
1
3
10.7.
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
1
27.11.
11.12.
25.12.
2017: celkem 49 zápisů
11
22
33
2
5.2.
19.2.
5.3.
1
19.3.
2.4.
16.4.
30.4.
14.5.
28.5.
44
11.6.
25.6.
9.7.
23.7.
6.8.
20.8.
34.8.
48.8.
1.10.
1
15.10.
1
2018: celkem 24 zápisů
5
10
15
20
2
14.1.
28.1.
11.2.
25.2.
11.3.
25.3.
39.3.
53.3.
67.3.
81.3.
3.6.
20
17.6.
1.7.
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.
40.8.
54.8.
1
7.10.
21.10.
2019: celkem 3 zápisů
1
2
1
20.1.
3.2.
17.2.
3.3.
17.3.
2