Graf návštevnosti vrcholové skupiny Kamenný vrch

po dnech po týdnech podrobně
2007: celkem 44 zápisů
2
4
6
6
29.4.
13.5.
4
27.5.
10.6.
2
24.6.
8.7.
2
22.7.
2
5.8.
19.8.
2
2.9.
6
16.9.
2
30.9.
2
14.10.
4
4
28.10.
11.11.
2
2
25.11.
9.12.
2
23.12.
2008: celkem 39 zápisů
1
2
3
4
5
1
13.1.
1
27.1.
1
1
10.2.
2
2
24.2.
9.3.
4
3
23.3.
4
3
6.4.
1
1
20.4.
1
4.5.
1
1
18.5.
1
1.6.
1
15.6.
1
29.6.
13.7.
27.7.
10.8.
1
1
24.8.
7.9.
21.9.
5.10.
1
2
19.10.
1
2.11.
1
16.11.
1
30.11.
14.12.
2009: celkem 21 zápisů
1
2
3
1
11.1.
1
25.1.
8.2.
22.2.
2
8.3.
1
22.3.
1
5.4.
1
1
19.4.
2
3.5.
17.5.
31.5.
1
14.6.
1
28.6.
1
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
6.9.
1
20.9.
1
4.10.
1
18.10.
1.11.
1
15.11.
1
29.11.
13.12.
27.12.
1
2010: celkem 27 zápisů
1
2
3
4
5
1
17.1.
31.1.
14.2.
28.2.
3
2
14.3.
1
1
28.3.
11.4.
1
25.4.
1
9.5.
1
2
23.5.
6.6.
2
20.6.
4.7.
2
18.7.
1
1.8.
15.8.
3
29.8.
1
12.9.
26.9.
10.10.
1
24.10.
1
7.11.
21.11.
1
5.12.
1
2011: celkem 34 zápisů
1
2
3
4
2
16.1.
1
30.1.
13.2.
27.2.
2
13.3.
1
2
27.3.
3
3
10.4.
2
24.4.
8.5.
2
1
22.5.
1
5.6.
19.6.
1
3.7.
2
17.7.
31.7.
1
1
14.8.
1
28.8.
11.9.
1
3
25.9.
9.10.
1
23.10.
1
6.11.
20.11.
1
4.12.
2012: celkem 19 zápisů
1
2
3
4
5
1
8.1.
22.1.
5.2.
19.2.
1
4.3.
1
18.3.
1
3
1.4.
2
15.4.
1
29.4.
13.5.
1
27.5.
1
10.6.
24.6.
8.7.
22.7.
1
5.8.
1
19.8.
1
2.9.
2
16.9.
30.9.
14.10.
28.10.
11.11.
1
25.11.
9.12.
2013: celkem 25 zápisů
4
8
12
16
2
20.1.
3.2.
2
17.2.
3.3.
17.3.
31.3.
45.3.
59.3.
73.3.
87.3.
101.3.
115.3.
129.3.
143.3.
157.3.
18.8.
1
1.9.
1
15.9.
29.9.
1
13.10.
27.10.
16
10.11.
24.11.
8.12.
1
22.12.
2014: celkem 17 zápisů
1
2
3
4
2
12.1.
2
26.1.
1
9.2.
23.2.
9.3.
23.3.
2
2
6.4.
2
20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
15.6.
29.6.
13.7.
27.7.
1
10.8.
24.8.
1
7.9.
21.9.
1
5.10.
19.10.
2.11.
1
16.11.
30.11.
1
14.12.
2015: celkem 18 zápisů
2
4
6
2
11.1.
1
25.1.
8.2.
22.2.
1
8.3.
22.3.
1
5.4.
1
19.4.
3.5.
17.5.
31.5.
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8.
1
23.8.
6.9.
1
20.9.
1
4.10.
1
1
18.10.
1.11.
7
2016: celkem 13 zápisů
1
2
3
3
17.1.
31.1.
1
14.2.
28.2.
14.3.
1
27.3.
2
10.4.
2
24.4.
8.5.
22.5.
5.6.
19.6.
3.7.
1
17.7.
31.7.
14.8.
28.8.
42.8.
56.8.
70.8.
84.8.
6.11.
1
1
20.11.
2017: celkem 12 zápisů
1
2
3
1
15.1.
2
29.1.
12.2.
26.2.
1
12.3.
26.3.
2
1
9.4.
1
23.4.
1
7.5.
21.5.
1
4.6.
18.6.
2.7.
1
16.7.
2018: celkem 8 zápisů
1
2
3
3
14.1.
28.1.
11.2.
1
25.2.
11.3.
25.3.
2