Brněnská výškovnice
vrcholové knihyHRAJTE O POKLAD BRNĚNSKÉ VÝŠKOVNICE
poklad

Na jeho obsahu se podílí:

Treking


vysivkyanasivky.cz


DÁLE DOPORUČUJEME

Brněnské vokruch vokolo Štatlu

PeakClimber

Formální pravidla

Celá brněnská výškovnice (na území ČR) obsahuje 48 vrcholů. V blízkosti 30 z těchto vrcholů je umístěna vrcholová kniha s heslem, které je zjistitelné pouze v ní. Každý ze zbylých vrcholů je rovněž přiřazen k jedné z těchto knih, vrcholy se společnou knihou tvoří tzv. vrcholovou skupinu.

Cílem účastníků, neboli vrcholezců, je navštívit tyto vrcholy a udělat

  • zápisy do vrcholových knih, obsahující podpis a časový údaj
  • záznamy do tabulky vrcholezce, s časovým údajem a heslem; získání heslo může být nahrazeno platnou fotodokumentací (viz pravidla Fotohry v položce HRY)

Tabulku vrcholezce je možno opatřit si jedním z následujících způsobů:

  • tabulku je možno vyplňovat skrze webové rozhraní
  • k tisku nebo vyplňování v elektronické podobě: pdf
  • osobně obdržením zdarma na ústředí České tábornické unie na adrese:
    ČTU, Velká rada oblasti Jižní Morava, Údolní 5, 602 00, Brno
  • na jednotlivých vrcholech ve schránkách

Podmínky získání titulu "Brněnský vrcholezec 216 - 1491 m n.m."

  • zapsání se do všech 28 hlavních a alespoň jedné ze dvou doplňkových vrcholových knih (Lipový vrch a Nad Střelčím)
  • vyplnění tabulky skrze webové rozhraní nebo zaslání vyplněné tabulky na www[zavinac]vyskovnice.cz, případně na výše uvedenou adresu poštou

Účastníkům fotosoutěže je návštěva vrcholových skupin automaticky uznána zkontrolováním formuláře, takže není nutné, aby posílali vyplněnou tabulku. Podobně může být uznána návštěva vrcholů účastníkům zvláštních akcí pořádaných TK Korýši (např. BVVŠ, Z Brna na 9 skal apod.)

V případě zničení, ztráty nebo nedostupnosti knihy z jiné vnější příčiny je možné po dohodě s organizátory návštěvu vrcholu uznat po předložení jiného důkazu.


Vyhodnocení

Titul "Brněnský vrcholezec 216 - 1491 m n.m." je doložen diplomem. Červený diplom obdrží účastník za zdolání všech vrcholů za jeden rok. Vyhodnocení probíhá vždy začátkem kalendářního roku v rámci setkání vrcholezců.

Česká tábornická unie, oblast Jižní Morava, TK Korýši © 2021  |  www[zavinac]vyskovnice.cz