Brnenska vyskovnice
vrcholové knihy

Olšový poklad

Informace k hledání

Od 2. po 12. stopu odpovídají ceny stop jejich užitečnosti: číslo určuje míru v procentech oříznutí oblasti určené na základě předešlých stop. V případě správného postupu už další stopy nejsou nutné. Šikovným hledačům by jich mělo stačit i méně při užití snímků. Při omezování oblasti je v některých případech nutno zohlednit i nepříslušnost některých vrcholů mezi stopy - viz pravidla hledání pokladu. Všechny vrcholy, které je nutno vzít v potaz, jsou dohledatelné na vrstevnicové mapě Hledání pokladu, případně lze použít turistické mapy ČR 1:50 000, mapy.cz, mapy.hiking.sk, bergfex.com nebo se jedná o známé vrcholy brněnské výškovnice. Ovšem i bez těchto zdrojů se dá obejít. Výšky některých hor byly stanoveny dle tisicovky.cz, nemusí se tedy shodovat s údajem v mapě (v jednom případě je odchylka 13 metrů!).

Dodatečná úprava 2015:

Mezi 8. a 9. stopu patří ještě vrchol nacházející se na hranici ČR a sousedního státu o nadmořské výšce desetinásobné oproti výšce nejnižšího místa v ČR při zvýšení hladiny Labe o 4 metry nad dlouhodobý průměr.

Obrazová fotodokumentace z místa pokladu


Dodatečné snímky z jara 2015

Ohodnocení (a výpis) stop:
Číslo stopycena celkem potřeba
149 49
236 85
32 87
411 98
523 121
622 143
70 143
80 143
992 235
1095 330
110 330
1270 400
Česká tábornická unie, oblast Jižní Morava, TK Korýši © 2009  |  www[zavinac]vyskovnice.cz